Towarzystwo Polska-Finlandia

Nauka języka obcego to klucz do poznania  kraju, jego kultury i historii. 
To fascynująca przygoda na dłużej.

Kursy języka fińskiego są prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania - od poziomu dla początkujących do poziomu biegłości językowej.

Dodatkowym atutem naszych kursów jest możliwość uczestniczenia w wymianie stypendialnej organizowanej wspólnie przez Towarzystwo Polska-Finlandia i Związek Towarzystw Finlandia-Polska (Suomi-Puola Yhdistysten Liitto ry) z siedzibą w Helsinkach tj. w letnim kursie języka fińskiego prowadzonym przez Helsinki Summer University. (http://www.kesayliopistohki.fi/en/)  

Na naszych kursach zapewniamy:
 • indywidualne podejście do każdego uczestnika
 • zajęcia w małych grupach
 • wysoki poziom nauczania poparty wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu kursów językowych
 • zajęcia prowadzone przez native speaker´a
 • bezpłatne konsultacje językowe dla uczestników kursów
 • dodatkowe pomoce dydaktyczne opracowywane specjalnie na potrzeby kursów, aby nauka nie ograniczała się jedynie do pracy z podręcznikiem
 • stały dostęp do bogatego zbioru bibliotecznego Towarzystwa
Kursy grupowe
 • 3-5 uczniów w grupie
 • praca z podręcznikiem oraz dodatkowymi pomocami dydaktycznymi opracowanymi przez lektora
Grupowe warsztaty językowe
 • kurs dla osób, które chciałyby ugruntować i rozwinąć swoje umiejętności posługiwania się językiem fińskim
 • małe grupy uczestników sprzyjające nauce języka
 • program kursu oparty na materiałach opracowywanych przez lektora
 • zalecany poziom znajomości języka uczestników - średnio zaawansowany lub zaawansowany
Zajęcia indywidualne
 • tryb nauki, w którym lekcje odbywają się w wybranych przez uczestnika elastycznych terminach, a godziny zajęć są ustalane z lektorem na bieżąco
 • dla każdego uczestnika opracowywany jest indywidualny plan nauki zgodny z jego oczekiwaniami
Nauka języka przez Internet  
 • w zajęciach można brać udział bez wychodzenia z domu – wystarczy dostęp do Internetu
 • dla każdego ucznia opracowywany jest indywidualny plan nauki zgodny z jego oczekiwaniami
 • tryb nauki, w którym lekcje odbywają się w wybranych przez uczestnika elastycznych terminach a godziny zajęć są ustalane z lektorem na bieżąco

Opłaty

Zajęcia grupowe i grupowe warsztaty językowe
 • opłata za kurs składający się z 60 jednostek lekcyjnych w podziale na 2 semestry
 • możliwość rozłożenia płatności na dwie raty
 • czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 minut
 • w uzasadnionych przypadkach losowych uniemożliwiających kontynuację kursu zwracamy wpłaconą należność za niewykorzystane jednostki lekcyjne
Zajęcia indywidualne lub przez  SKYPE
 • opłata za faktycznie zrealizowane w miesiącu jednostki lekcyjne
 • wpłata dokonywana po zakończeniu miesiąca i uzgodnieniu z lektorem ilości odbytych jednostek lekcyjnych
 • czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 60 minut
Wysokość opłat za uczestnictwo w kursach
 • zajęcia grupowe i warsztaty językowe
  • 1 200,00  za 60 jednostek lekcyjnych
 • zajęcia indywidualne lub przez SKYPE
  • 35,00 – za jednostkę lekcyjną  - uczniowie i studenci
  • 40,00 – za jednostkę lekcyjną  - pozostali uczestnicy kursów
  • 50,00 – za jednostkę lekcyjną  -   2 osoby uczestniczące w zajęciach

Wpłaty za uczestnictwo w kursach językowych powinny być dokonywane na konto:

Towarzystwa Polska – Finlandia (Pekao S.A. Warszawa 73 1240 1040 1111 0010 6858 3678)

W formie:

tytuł wpłaty – działalność statutowa – imię i nazwisko uczestnika kursu. 

W poniżej ustalonych terminach:

 • Zajęcia grupowe – wpłata najpóźniej po 2 odbytych zajęciach (możliwość rezygnacji z uczestniczenia w kursie)
 • Zajęcia indywidualne lub przez SKYPE  – do 10 dnia następnego miesiąca